Trove ปั้น Vanguardian EP.1 คราฟตัว Vanguardian

คลิปซีรีย์ใหม่เกี่ยวกับการฟามให้ class ใหม่ Vanguardian จากที่มี lvl 1 ให้ถึง lvl 30 หรือ...